Våra medlemsföreningar

Takrådet är en förening med de tre medlemmarna


Tak- och Tätskikts-entreprenörernas Branschorganisation i Sverige
Föreningens ändamål är att tillvarataga medlemmarnas intresse för att främja och utveckla sin verksamhet till gagn för sig själva och sina kunder.
Föreningen skall verka för att medlemmarna tillhandahålls information om lagar och förordningar samt ges kunskap för att stärka ekonomi, kvalitet och säkerhet i sina verksamheter. Föreningen skall även verka för att sprida branschövergripande information om föreningens verksamhet och inriktning.

Takdukproducenternas Förening
TDF representerar merparten av tillverkare av högpolymera takdukar i Europa. Med runt 70 % av produktionen i Europa och erfarenheter från forskning, utveckling, produktion och användning används resultaten i en permanent innovationsprocess.
Med den europeiska kompetensen kan byggherrarnas, arkitekternas och takentreprenörernas önskemål för den 5:e fasaden realiseras. På TDF:s hemsida hittar Du den senaste informationen om tillverkare, material, montering, regelverk/krav, miljöfrågor och evenemang.
Sveriges Tätskiktsfabrikanters Förening STF har som ändamål att främja och utveckla tillverkning och marknadsföring av bituminösa tätskikt genom att

  • främja det tekniska framåtskridandet i allmänhet
  • verka för ändamålsenlig standardisering
  • verka för officiella provnings- och tillverkningsnormer för tätskikt
  • i tekniska och övriga frågor företräda branschen
  • söka kontakt med motsvarande organisationer i andra länder och internationella sammanslutningar inom området; samt
  • även i övrigt verka för branschens utveckling.

Vi arbetar för bra lösningar på plana och låglutande tak!