Kraven för CE-märkta tak enligt Nordisk brandprovningsstandard

I Sverige har klass T ersatts med klass BROOF (t2) med provning enligt ENV 1187 test 2 = NT FIRE 006 i takt med att produktstandarder blev gällande. Boverket anger för närvarande båda alternativen i BFS 2005:17. Övergången till det europeiska
systemet innebär alltså ingen teknisk förändring, bara andra beteckningar. Däremot kan det dyka upp taktäckningar med en rad andra brandklasser som inte används i vårt land.
Läs hela artikel av Björn Sundström, SP Brandteknik   här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *