Etikettarkiv: TIB

En av nycklarna till ett tätt tak är att anlita en kompetent takentreprenör.

Takentreprenörer söker TIB-auktorisering, utbildar sig  och höjer därmed kompetensen i branschen

Fler och fler TIB-företag auktoriserar sig. Kvalitetsstämpeln ”Auktoriserad av TIB” ger med TIBs övriga utbildningar avtryck i hela branschen.

Auktorisation är en färskvara

Kraven för att bli auktoriserad är i stora drag de krav som en beställare bör ställa vid en upphandling. Som exempel kan nämnas krav på att entreprenören har certifiering i heta arbeten, kvalitetsledningssystem, arbetsmiljökrav, miljöpolicy, en ekonomi i ordning och erforderliga försäkringar för den gällande entreprenaden. Auktorisationen för medlemsföretag i TIB är en färskvara och förnyas varje år med nya referenser och fortsatt god ordning i företaget.

Mellan åren 2002-2013 har totalt 654 montörer blivit godkända i TIB:s montörsutbildning och erhållit kompetensbevis. I början på 2012 lanserades den ”nya” montörsutbildningen, med en modern lärobok och tillhörande distansutbildning på webben. Efter det var det år 2012 rekordstort antal kursdeltagare i montörsutbildningen, 146 personer deltog på introduktionsdag 2012 och 116 av dessa har hittills blivit klara med utbildningen.
Under 2013 auktoriserades 34 företag.

Läs hela artikel på TIBs hemsida här.